Životospráva
  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena ze školní jídelny z Ludgeřovic

  • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, ve třídách jsou po celý den zajištěny samoobslužné termosy s hrníčky

  • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování