Informace ze školní jídelny

Stravování v MŠ je dětem zajišťováno dovozem ze školní jídelny při ZŠ a MŠ Ludgeřovice.

Vedoucí školní jídelny: Václavíková Zdeňka, tel: 731 513 337
paní Sikorová: 778 546 950
kuchyň: 778 546 949
Celodenní strava v MŠ (2 svačinky a oběd)... 37 Kč
Odhlašování a přihlašování dětí ze stravování
Odhlásit dítěti stravu lze nejpozději do 11:30 hodin den předem po internetu. Dojde – li k nečekané absenci dítěte, může si rodič oběd vyzvednout do jídlonosiče v MŠ od 10:30 – 11:00 hodin. Dny následující absence se musí dítěti strava odhlásit, jinak bude k částce 37,- Kč připočtena věcná a mzdová režie, tozn. že celodenní strava by následně stála 68,- Kč.
Placení stravného
Stravné je možno platit převodem z účtu, inkasem nebo nebo složenkou. Rodiče platí na daný měsíc dopředu celkovou částku podle kalendářních dnù v daném měsící. Částky za nevyčerpané a včasně odhlášené obědy se odečítají v následujícím měsíci.
Ke stažení
Uživatelská jména a hesla - obědy 31 kB