Vzdělávací program
Název programu: "Pohodová mateřská škola"

Obsah vzdělávání jsme uspořádali do integrovaných blokù a následnì témat. Vycházejí z přirozeného vývoje díěìte předškolního věku a z koncepce mateřské školy. Naše témata se vážou zejména k ročním obdobím (jaké je v těchto ročních obdobích počasí, jak se chová příroda, zvířata, svátky a všechno kolem nás).

Zpracovaný materiál je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání:
 1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení
 2. Osvojení si základù hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. Získání osobní samostatnosti
Tématický blok máme sestavený z deseti témat. Učitelky obou tříd se rozhodly, že budou mít stejné bloky, ale mohou mít rùzná témata s kterými budou děti seznamovat. S každým tématem může učitelka pracovat různě dlouho, podle zájmu, potřeb a přání dětí.

BLOKY:
 1. Konec prázdnin, hurá do školky
 2. Podzim je tady - všude kolem nás
 3. Já a moje rodina, můj den, můj domov, moje zdraví
 4. Zima je tady, přinesla nám sníh, Mikuláše, cukroví a vánoční čas
 5. Zima po vánocích
 6. Práce šlechtí člověka,karnevalové radovánky
 7. Jaro, velikonoční svátky
 8. Na slunci i v deštíčku, hrajeme na honičku
 9. Ve všední dny i ve svátky, říkáme si pohádky
 10. Zvířata kolem nás
Jednotlivé bloky obsahují návrhy témat, která jsou dále pedagogem rozpracována podle podmínek a věku dětí na hry a zábavné činnosti.
Kompletní
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
lze vidět k nahlédnutí v MŠ