Zápis dětí do MŠ

Dne ??? 2017 od ??? – ??? hodin se uskuteční zápis dětí pro školní rok 2018/2019 v budově MŠ na Hlučínské ulici.
Žádáme zákonné zástupce, aby přišli k zápisu s potvrzením od paní lékařky o řádném očkování a s rodným listem dítěte.
Děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2018 se stává předškolní vzdělávání povinným.

Žádost o přijetí a evidenční list ještě nejsou k dispozici ke stažení
Kritéria pro přijímání dětí pro rok 2018/2019 ještě nejsou k dispozici ke stažení

Těšíme se na nové předškoláčky.

školák