Mateřská škola Ludgeřovice

Kdo jsme

 • Mateřská škola Ludgeřovice je samostatným právním subjektem.
 • V MŠ je zapsáno 56 dětí ve dvou třídách. Děti jsou rozděleny do smíšených tříd.
 • Naše mateřská škola se řídí školským zákonem è.561/2004 Sb a vyhláškou č. 14 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisù
 • Učitelky mateřské školy se řídí při své práci s dětmi Rámcovým vzdělávacím programem, který je rozpracován do Školního vzdělávacího programu "Pohodová mateřská škola", který se váže k ročním obdobím a klade dùraz na prožitkové učení.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě vyhlášeného zápisu do MŠ, který vyhlašuje ředitelka školy, zpravidla v březnu daného roku.
 • O přijetí-nepřijetí dítěte do mateřské školy jsou rodiče informování rozhodnutím ředitelky MŠ
 • Vašim dětem nabízíme rodinné prostředí s klidnou a laskavou péči.
 • Naším cílem je rozvíjet dětské schopnosti s hlubším individuálním přístupem ke každému dítěti v úzké spolupráci s rodiči.
 • Našim úkolem je vést děti ke zdravému, krásnému a čistému zpùsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotnì si pomáhat, chránit zdraví, přírodu a životní prostředí v návaznosti na rodinnou výchovu, kterému odpovídá složení tříd - smíšené oddělení.
 • Neopomíjíme ani přípravu na vstup do základní školy.
 • K rychlé adaptaci a pocitu bezpečí přispívá klidné a dobře vybavené prostředí školy a zahrady
 • Do rozpočtu Mateřské školy Ludgeřovice pro rok 2018-2020 lze nahlédnout ZDE
 • Schválený a upravený rozpočet na RO na 81. schůzi ze dne 18. 12. 2017. ZDE

Projekty

Personální podpora a profesní rozvoj pedagogů v MŠ Ludgeřovice
Detail o projektu ke stažení ZDE