Orientační rozvrh dne v mateřské škole
6:30 - 9:00 - scházení dětí,volná spontánní činnost, skupinová činnost, individuální přístup k dětem, pohybové aktivity
- svačina
- hygiena
9:00 - 12:30 - řízené spontánní činnosti
- pohyb venku
- hygiena
- oběd
12:30 - 16:30 - spánek či odpočinek dětí,zájmové aktivity, svačina, spontánní činnost, rozcházení

Protože naším cílem je, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře a spokojenì a aby u nás panovala klidná a radostná atmosféra, budou učitelky samy hodnotit situaci každého dne aktuálně. Podle situace a potřeb dětí upravují režim a náplň dne.

V případě příznivého počasí a vzhledem k rozptylovým podmínkám využíváme při činnostech pobyt venku v přírodě.
Dítě musí nejenom slyšet, ale i vidět, ohmatat, ochutnat a očichat.