Zaměstnanci mateřské školy
Kolektiv zaměstnancù mateřské školy je stabilizován.

Výchovně vzdělávací práce je zajišťována čtyřmi kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi
Ředitelka MŠ: Margit Hvizdáková II. třída
Učitelka: Irena Šustková II. třída
Učitelka: Hana Žídková I. třída
Učitelka: Šárka Gajdová I. třída

O čistotu a výdej stravy se v mateřské škole starají provozní pracovnice
Školnice, úklid: Konečná Jana
Výdej stravy: Riedlová Kristina