Projekt "Vidím dobře?"

Dne 26. 5. 2012 se v naší MŠ uskutečnilo v rámci projektu "Vidím dobře?" screeningové vyšetření zraku. Jedná se o vyšetření, které může u dětí včas odhalit dioptrie, šilhání či jiné anomálie. Každé dítě dostalo zprávu, na základě které se pak dítě podrobí kompexnímu vyšetření u oftalmoga, který zajistí následnou léčbu a předepíše vhodnou brýlovou korekci.
Pokud by u dítěte nebyla odhalena zraková vada včas, může způsobit dítěti po nástupu do 1. třídy potíže při čtení, psaní .... Projekt "Vidím dobře?" je realizován občanským sdružením Ostrovid.
Odborný garant projektu: Mgr. Pavlína Prymusová, zrakový terapeut.
Informace o projektu: www.ostrovid.webnode.cz.

Vidím dobře 1

Vidím dobře 2