Barevný svět na papíře

Naše mateřská škola se stala partnerem projektu nazvaného "Barevný svět na papíře". Projekt je financován z výnosů z prodeje ktreativních polygrafických výrobků pro děti. Tyto výrobky jsou určeny rodičům k zakoupení pro své děti v MŠ. Nezávisle na počtu prodaných sešitů dostane pak naše MŠ zdarma sadu didaktických pomůcek zaměřených na tematické okruhy probírané v MŠ v souladu s Ročním vzdělávacím programem.
Obsahuje konkrétně:

  • 6 velkoplošných plakátů na stěnu (lidské tělo, dopravní prostředky, barvy, čísla, ovoce, zelenina)
  • 108didaktických obrázkových kartiček na vystřižení
  • 1 interaktivní kalendář počasí s kartičkami (dny, měsíce, roční období, symboly počasí a odpovídajícího oblékání)
  • 1žirafkový metr na stěnu
  • 1 písmenkovou hru (plakát na stěnu a 60 písmenkových kartiček)
Barevný svět na papíře